Fokus på tillgänglighet, trygghet & punktlighet

Full beredskap - dygnet runt.
Ring idag för prisuppgift +46 550 828 50

Leveransen i fokus

Vi är ett åkeri som med lång erfarenhet utför alla typer av transporter med allt ifrån personbil till trailer helt anpassat efter godsets och kundens krav. Express- och specialtransporter av allt tänkbart gods från minsta skruv till 25 tons bredlast med följebil.
Inget jobb är för stort eller litet

Från enkla till unika transporter i hela Europa

Vi tillhandahåller även turbils- och insourceningslösningar och schemalagda körningar åt olika kunder. Flytt, magasinering och lagerhållning är en annan verksamhetsgren där vi flyttar allt ifrån privat bohag till hela företag och har även stora ytor för magasinering och lager.

Kvalitet & Miljö

Vi har sedan 17 år varit Miljö- och Kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 och är i ett ständigt förbättringsarbete med syfte att utveckla verksamheten och minimera den väsentliga påverkan vår verksamhet belastar miljön med.