Fokus på tillgänglighet, trygghet & punktlighet

Full beredskap - dygnet runt. Ring idag för en prisuppgift +46 550 828 50.

Kvalitet & miljö

Vi har sedan 17 år varit Miljö- och Kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 och är i ett ständigt förbättringsarbete med syfte att utveckla verksamheten och minimera den väsentliga påverkan vår verksamhet belastar miljön med.

ISO cert

Detta innebär att:

  • Vi ska hålla våra fordon i sådant skicka att de inte innebär någon belastning i form av miljöutsläpp utöver vad som är tekniskt/ekonomiskt försvarbart.
  • Vi ska följa tillämplig lagstiftning.
  • Vi ska ständigt arbeta med att minska vår bränsleförbrukning bland annat genom att välja rätt resvägar.
  • Vi har ständig fordonsrevision i avseende miljö och säkerhet.
  • Vi ska använda anläggningar för service som minst uppfyller myndigheters krav på miljöriktighet.
  • Vi ska endast använda bränsle som ger minimum av föroreningar.
Ring oss